Služby Senior House                                 

Nabízené služby Senior House:

  • zprostředkování služeb Osobní asistence
  • správu budovy
  • úklid, drobné opravy a veškeré další činnosti spojené s provozem domu, zahrady resp. bytu
  • kontakt se zdravotnickým zařízením
  • zajištění celodenního stravování
  • další služby dohodnuté při uzavírání nájemní smlouvy

Nejedná se tedy o intenzivní péči poskytovanou domovem důchodců nebo hospicem. Důraz je kladen na kvalitu služeb umožněnou malým počtem nájemníků v možném počtu pouze 14 až 20 osob.

Předpokládá se, že skladba, rozsah a kvalita služeb může být nastavena přímo samotnými nájemníky v závislosti na potřebách, a to i individuálně formou doplňkových služeb (úklid bytu, zajištění společníka, poskytnutí auta, drobné právní či administrativní úkony apod.)